До Всеукраїнського тижня права

     Щороку у грудні місяці в Україні проводиться всеукраїнський тиждень права. Цей місяць вибрано не випадково. Саме 10 грудня 1948 року резолюцією 217 А ( III ) Генеральної Асамблеї ООН була прийнята і проголошена Загальна декларація прав людини.

      На основі Загальної декларації прав людини у 1950 році була прийнята Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, яка вважається одним із ключових моментів  у становленні сучасного європейського правопорядку та одним із найбільших досягнень Ради Європи. Ця Конвенція вважається найуспішнішим міжнародним договором, а система, створена відповідно до положень Конвенції,- найефективнішим міжнародним механізмом захисту прав людини у світі.  

     Конвенція утворює міжнародний механізм колективного гарантування мінімальних стандартів у сфері захисту прав людини, є основним біллем прав людини для всього європейського континенту. У 1990 році голова Європейського суду з прав людини суддя Р.Рисдал охарактеризував Конвенцію як «Основний Закон для вільної, демократичної та об’єднаної Європи, основу для майбутньої Конституції нової Європи». У 1995 році у справі «Луазіду проти Туреччини» Суд сам назвав Конвенцію конституційним актом європейського публічного порядку.

          Конвенція захищає,зокрема, такі права : право на життя,право на справедливий судовий захист при розгляді справ, пов’язаних із цивільною та кримінальною проблематикою; право на повагу до приватного і сімейного життя; право на свободу вираження поглядів; право на свободу думки, совісті та віросповідання; право на ефективний засіб правового захисту; право на мирне володіння своїм майном; право голосу та право бути кандидатом на виборах.

    Конвенція забороняє, зокрема : катування, нелюдське чи принизливе для людської гідності поводження або покарання; свавільне та неправомірне позбавлення волі; дискримінацію у користуванні правами та свободами, викладеними  у Конвенції; вислання державою своїх громадян чи заборону їм повернутися на її територію ; смертну кару; колективне вислання іноземців.

    В Україні Конвенція відповідно до частини першої статті 9 Конституції є частиною національного законодавства. Крім того,згідно з вимогами статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Європейського суду як джерело права.